Instruktoři Brno uvádí:
 

PŘÍBĚHY


zážitkový letní kurz
13. - 23. srpna 2014

O metodě

Metoda, které se v Čechách nejčastěji říká zážitková pedagogika, je jeden ze způsobů jak realizovat vzdělávací a seberozvojové kurzy. Zážitkové kurzy (dále ZK) bývají nejčastěji zacíleny na dospívající a mladé dospělé. Vhodná je však pro osoby jakéhokoliv věku, které mají zájem o rozvoj a učení se možná trochu netradičními metodami.

Vycházíme z principu, že nejlépe se člověk učí vlastní zkušeností v bezpečném prostředí zjm. prostřednictvím hry, která je omezena v čase a je možné z ní kdykoliv vystoupit. Kurz obsáhne širokou mozaiku aktivit, u kterých nejde pouze o zábavu a trávení volného času, ale také o možnost propojení s reálným životem, vyzkoušení si něčeho nového či možností podívat se na sebe samého z jiného úhlu. Může jít o hry zaměřené na spolupráci nebo překonávání náročných úkolů, širokou škálu činností rozvíjejících přirozenou tvořivost, divadelní a dramatická cvičení, atraktivní sportovní aktivity, diskuze nad ožehavými tématy, psychohry anebo prosté bytí s lidmi podobné krevní skupiny.

Důležitým principem ZK je dobrovolnost a nepsané pravidlo, že „kolik do toho dáš, tolik dostaneš“. Ten samý kurz může být pojat jako zábavný týden s milými lidmi a trochou pohybu v přírodě anebo jako intenzivní setkání se sebou samým a se světem okolo. A oba dva přístupy jsou naprosto v pořádku. Na našem kurzu preferujeme menší účastnickou skupinu, než je obvyklé na jiných kurzech, jelikož chceme nabídnout našim účastníkům více prostoru na sdílení, zamyšlení se, ale také na bližší poznání ostatních, rádi bychom z toho zkrátka vytěžili co nejvíce, což menší skupina lépe umožňuje.